Herunder ses billeder fra forårskoncerten i Østergades Forsamlingshus
den 21.5.2013, sammen med Lyngsoddekoret.
Tilbage til Fotoalbum