Bestyrelsen består af:
Dirigent
Caspar PræstegaardFormand
Marianne Lynn-Pedersen


Kasserer
Frants Hoé


Sekretær
Tine Krog


Bestyrelsesmedlem
Irma GreveBestyrelsesmedlem
Henrik Thuesen


Bestyrelsessuppleant
Karin Büchler


Bestyrelsessuppleant
Kurt Søballe Andersen