Bestyrelsen består af:
Bestyrelsessuppleant
Tina Johansen (fratrådt)
Bestyrelsesmedlem
Henrik Thuesen

Sekretær
Tine Krog
Formand
Marianne Lynn-Pedersen
 
Bestyrelsessuppleant
Kurt Søballe Andersen
Bestyrelsesmedlem
Irma Greve

Dirigent
Caspar Præstegaard
Kasserer
Frants Hoé