Koret

1. sopran
Hjørdis Damkjær
Julie Myssing Stub
Karen Eeg Hyttel
Karen Margrethe Junge
Lis Kirkemann Christensen
Majbrit Moss
Sigrid Kjølby
Stella Bruun Thomsen
Tine Krog

2. sopran
Anette Rossel
Jane Krog
Jette Madsen
Karin Büchler
Mitzi Andersen
Tenor
Carsten Jørgensen
Claus Fenger
Frants Hoe
Kurt Søballe Andersen
Per Brogaard
Søren Boelt

Bas
Erik Broch-Nielsen
Hans Henrik Ravn
Henrik Thuesen
Lars Chr. Lassen
Nis Obling
Thomas Stordal Philipsen
Alt
Aase Forsmann
Annette Buhl
Bente Runge
Birgit Knudsen
Elsebeth Lundsteen
Gudrun Bennike Tybjerg
Hanne Christa Pedersen
Helle Philipsen
Irma Greve
Jette Engelsby
Joan Boel
Jytte Skovlund
Lilli Clausen
Lone Bendixen
Marianne Lynn-Pedersen
Ulla Bøgelund Frederiksen