Koret

1. sopran
Annemarie Nielsen
Julie Myssing Stub
Karen Eeg Hyttel
Lis Kirkemann Christensen
Majbrit Moss
Sigrid Kjølby
Stella Bruun Thomsen

2. sopran
Anette Rossel
Jette Madsen
Mitzi Andersen
Tenor
Frants Hoe
judy Jonassen
Kurt Søballe Andersen
Per Brogaard
Søren Boelt

Bas
Hans Henrik Ravn
Henrik Thuesen
Tom M. Nielsen
Alt
Aase Forsmann
Annette Buhl
Bente Runge
Hanne Christa Pedersen
Irma Greve
Lilli Clausen
Lone Bendixen
Marianne Lynn-Pedersen
Stine Ruager Boysen