Koret

1. sopran
Hjørdis Damkjær
Julie Myssing Stub
Karen Eeg Hyttel
Karen Margrethe Junge
Lis Kirkemann Christensen
Majbrit Moss
Sigrid Kjølby
Stella Bruun Thomsen
Tine Krog

2. sopran
Anette Rossel
Jette Madsen
Karin Büchler
Mitzi Andersen
Tenor
Frants Hoe
Kurt Søballe Andersen
Per Brogaard
Søren Boelt

Bas
Hans Henrik Ravn
Henrik Thuesen
Lars Chr. Lassen
Nis Obling
Alt
Aase Forsmann
Annette Buhl
Bente Runge
Birgit Knudsen
Gudrun Bennike Tybjerg
Hanne Christa Pedersen
Irma Greve
Jette Engelsby
Jytte Skovlund
Lilli Clausen
Lone Bendixen
Marianne Lynn-Pedersen
Ulla Bøgelund Frederiksen